Tento web nastíní mystéria a světové záhady, fotky chaloupky v Pitárné atd.

Oblíbené odkazy:

Alfacomputer

Mobilní telefony

Stargate Universe

Vyhledávače:

Seznam

Centrum

Pracovní portály:

Práce

Jobs

Moje PC sestava:

Stávající sestava

Vysněná sestava

Světové záhady:

Úvod

Velká Británie a Irsko

Kontinentální Evropa

Blízký východ

Afrika

Asie

Severní Amerika

Jižní Amerika

Austrálie

Fotky:

Chaloupka v Pitárné

Dovolená Itálie 2009

Dovolená Vodňany 2008

Vánoce 2008

 

Úvod

Nejkrásnější, co mužeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.

Albert Enstein

V hlavním veletoku světové vědy nacházíme tisíce nepostižitelných vratných proudů, které nás snášejí k neočekávanému a nevysvětlitelnému.

Se zřetelem na zeměpisné členění, sem byly zařazeny všechny záhady, které mají bezprostřední vztah k určité lokalitě, nebo jsou zastoupeny známými příklady s přesným místem původu. Jsou vyloučeny fenomény, které se zmíněným kritériím vymykají, např. jasnovidectví a mimotělesné zážitky spjaté s jedinci, jejichž talent či nadpřirozené schopnosti očividně postrádají zeměpisné souvislosti.